Lité zlaté cihly

Lité zlaté cihly

Současné ekonomické podmínky s sebou přináší několik negativních jevů. Tím pravděpodobně nejvýraznějším je pro běžného člověka inflace. Existuje však několik způsobů, jak snížení kupní síly svých finančních prostředků efektivně zabránit. Jedním z těchto způsobů je také investice do zlata – do zlatých cihel.

Investiční zlato může mít několik různých podob. V nabídce můžeme najít zlaté mince a již zmíněné zlaté cihly neboli slitky. Zlaté cihly dále dělíme na ražené a lité.

V případě větší investice je vhodné zvolit právě lité zlaté slitky, které se nejčastěji vyrábí o hmotnostech 250g, 500g a 1000g. Rozměry takovýchto zlatých cihel jsou několik centimetrů a tloušťka obvykle nepřesahuje 10 milimetrů. Jejich cena se pohybuje řádově ve stovkách tisíc korun.

Lité zlaté cihly se neprodávají zatavené v ochranné fólii, jako tomu je u ražených slitků. Nemusíme však mít strach, že by se mohlo zlato bez ochrany nějakým způsobem znehodnotit. Jednak jde o velice odolný materiál, navíc se v případě investičního zlata nejedná o spotřební zboží, které by používáním ztrácelo hodnotu, takže cena nové zlaté cihly je stejná jako u starších nepoškozených kusů.

K litým zlatým cihlám švýcarského výrobce Argor-Heraeus SA se také dodává certifikát. Tento certifikát má velikost korespondenčního lístku a funguje jako potvrzení pravosti. Jsou na něm uvedeny veškeré údaje, které můžeme najít i na přední straně zlaté cihly. Kromě již zmiňované hmotnosti se jedná například o sériové číslo, které je unikátní pro každý slitek nebo o ryzost, která se u investičního zlata udává v tisícinách. Nejčastěji se můžeme setkat s cihlami vyrobených z ryzího zlata jejichž garantovaná ryzost je 999,9. Takové cihly vyrábí například švýcarský Argor-Heraeus SA. Tyto cihly splňují požadavky § 92 zákona č. 235/2004 Sb a jsou osvobozeny od placení DPH a to jak v ČR, tak i v celé EU.

Zlaté cihly jako investiční nástroj mají několik nesporných výhod. Odborníci se navíc shodují, že je vhodné, aby měl člověk uloženou zhruba jednu desetinu svého investičního majetku právě tímto způsobem. Lité zlaté cihly se staly jednoduchým a spolehlivým nástrojem jak zabezpečit své finance.