Investice do zlatých cihel

Lité zlaté cihly

Zlaté cihly jako investice

Zlaté cihly představují slitky, které se vyrábějí v různých velikostech, ale i vahách a tvarech. Nejčastějším tvarem jsou právě cihly, odtud toto pojmenování. A jak je to se zlatými cihlami a investicí do nich? Pro investora znamená zlato především jistotu. Neočekávejte však v rámci této investice vysokou výnosnost. Jde spíš o ochranu před znehodnocením.

Investice do zlatých cihel má své výhody. Tou základní výhodou je fakt, že zlaté cihly výborně odráží tržní vývoj ceny zlata. Ocenitelné je i to, že si můžete zakoupit zlaté cihly v různých velikostech. Nemusíte tedy do nich investovat statisíce, nebo miliony korun, ale je možné už investiční zlaté cihly zakoupit za několik desítek tisíc korun. Velkou výhodou zlatých investičních cihel (ale platí to i pro zlaté investiční mince) je, že jsou ze zákona osvobozeny od placení DPH a to jak v ČR, tak i v celé EU.

Výhodou nákupu fyzického zlata je to, že svůj majetek skutečně vlastníte a máte ho plně pod svou kontrolou. Přitom zlaté cihly a zlaté mince se u slušných prodejců prodávají pouze 3-5% nad burzovními cenami. Zpětný odkup zlatých cihel lze realizovat i pouhá 2% pod aktuální prodejní cenou.

Pro uložení zlatých cihel si může investor pronajmout bezpečnostní schránku, kterou nabízí většina bank. Ceny pronájmu nejmenších bezpečnostních schránek začínají na několika stokorunách za roční pronájem. Jelikož je o tento způsob uložení majetku v současné době veliký zájem, mívají některé pobočky bank prakticky veškerou kapacitu plně obsazenu. Majetek uložený v bezpečnostních schránkách by měl být nedotknutelný i v případě, že by se banka dostala do finančních potíží. Druhou variantou je to, že si investor svůj zlatý poklad uloží doma, nebo zakope na nějakém bezpečném místě. Může to sice znít jako způsob z minulých století a v současné době překonaný, ale jen tak ma investor 100% kontrolu nad svým majetkem.

Druhy zlatých cihel

Rozlišujeme dva druhy zlatých cihel, a to podle užité technologie při jejich výrobě. Vznikají tak ražené a odlévané zlaté cihly. Ražení se týká zlatých cihel mající hmotnost do 100 gramů. Ražba se provádí podobně jako u investičních mincí. Lité zlaté cihly se vyrábějí odléváním do forem a dělají se o hmotnostech 250, 500 a 1000 gramů. Každá ražená, ale i litá cihla je z přední strany opatřena logem rafinéra a údajem o hmotnosti, ryzosti, puncem a výrobním číslem zlaté cihly. Tyto údaje jsou i na příslušném certifikátu dokládajícím parametry dané cihly. U ražených zlatých cihel je tento certifikát zataven v ochranné folii společně se zlatou cihlou. U litých slitků je tento certifikát přikládán samostatně a má velikost korespondenčního lístku.